Chakraflödesmassage

Yogisk Chakraflödesmassage är en mycket kraftfull energimassage som stimulerar och balanserar dina energiflöden i kroppen. Massagen påverkar dig fysiskt, mentalt och känslomässigt. Den ger kraft och energi så att du känner dig fysiskt och psykiskt stark. Den ger handlingskraft, lugn och balans. Den medför ökad kroppsmedvetenhet, fördjupad självkännedom och ett bättre immunförsvar.

Den löser även spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter, både fysiska och psykiska. Den ger ökad medvetenhet och självkännedom.

Yogisk Chakraflödesmassage balanserar hela människan genom att den skapar ett flöde som startar en process som gör oss medvetna om begränsningar och mönster, sådant som hindrar oss och håller oss tillbaka.

Massagen rekommenderas vid muskelvärk, trötta stumma ben, dålig cirkulation, huvudvärk, fysisk/psykisk trötthet, utbrändhet, orkeslöshet, stress, oro och sömnproblem. När du vill utvecklas, må bra och känna dig i balans.

 

Chakrabalasering är en enkel och mycket kraftfull healingmetod som påverkar hela människan såväl fysiskt som mentalt och emotionellt. Den innebär en balansering av energiflödena i varje enskilt chakra men också i energiflödet mellan de olika chakrana.

Behandlingen balanserar hela chakrasystemet, hela människan.

Den startar en process som gör oss medvetna om våra egna begränsningar och låsningar. Den ökade medvetenheten gör att vi aktivt kan välja att arbeta med dem, bli fria och hela.

Balanseringen löser spänningar och ger energi så att du känner dig fysiskt och psykiskt stark. Den ger dig lugn, balans och ökad självkännedom.

Chakrabalanseringen rekommenderas vid alla former av obalans. När du är trött, spänd, stressad, har svårt att sova, har huvudvärk samt när du behöver extra energi. När du vill utvecklas, må bra och känna dig i balans.

 Kontakta mig för att boka en tid eller om du undrar över något

 

 

CHAKRASYSTEMET"Livets hjul"

 

Ordet chakra betyder hjul eller livshjul. Läran om chakrasystemet kommer från Indiens yoga och meditationstraditioner och är flera tusen år gammal.
Människan är en energivarelse och vi kan se på chakrana som stora energicentraler. När vi mår bra och är i balans flödar vår energi, mår vi dåligt eller är sjuka kan vi känna det i chakrasystemet, det är som att energin står stilla.

 

 

 

Vi har många chakran men vi pratar oftast om de sju stora chakrana. Här följer en kort sammanfattning vad de olika chakrana relaterar till:

Första chakrat – Rotchakrat029
Relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet och stabilitet.
Färg: Röd.
Kroppsdel: Fötter, ben, skelett och ändtarm.
Körtel: Binjurar (adrenalinproduktion).

 

Andra chakrat – Sexualchakrat
Relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer.
Färg: Orange.
Kroppsdel: Bäcken, tarmar, njurar, blåsa, könsorgan och blindtarm.
Körtel: Könskörtlarna (testiklar och äggstockar).p1020450

 

Tredje chakrat – Navelchakrat
Relaterar till personlig kraft, vilja, styrka, mod och självkänsla.
Färg: Gul.
Kroppsdel: Mage, galla, lever och mjälte.
Körtel: Bukspottskörteln (reglerar matsmältningen).

 

Fjärde chakrat – HjärtchakratP1020263 stenar hjärta redigerad
Relaterar till kärlek, medkänsla, förlåtelse och tacksamhet.
Färg: Grön.
Kroppsdel: Hjärta, lungor, diafragma och händer.
Körtel: Thymus (immunförsvaret).

 

Femte chakrat – Halschakrat
Relaterar till inre och yttre kommunikation, att höra sin inre röst och att uttrycka det som är sant.
Färg: Blå.
Kroppsdel: Hals, nacke, käkar, mun, tänder, svalg och öron.
Körtel: Sköldskörteln (ämnesomsättningen).

 

Sjätte chakrat – PannchakratSkymning
Relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsyn och klärvoajans.
Färg: Indigo.
Kroppsdel: Panna, ögon, näsa och hjärna.
Körtel: Hypofys (reglerar körtelsystemet – hormonproduktion).

 

Sjunde chakrat – Kronchakrat
Relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid.
Färg: Violett.
Kroppsdel: Skallen och centrala nervsystemet.
Körtel: Tallkottkörteln (reglerar dygnsrytmen – mörker och ljus).