CHAKRASYSTEMET

 

Ordet chakra betyder hjul eller livshjul. Läran om chakrasystemet kommer från Indiens yoga och meditationstraditioner och är flera tusen år gammal.
Människan är en energivarelse och vi kan se på chakrana som stora energicentraler. När vi mår bra och är i balans flödar vår energi, mår vi dåligt eller är sjuka kan vi känna det i chakrasystemet, det är som att energin står stilla.

 

 

Vi har många chakran men vi pratar oftast om de sju stora chakrana. Här följer en kort sammanfattning vad de olika chakrana relaterar till:


 

Första chakrat – Rotchakrat
Relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet och stabilitet.
Färg: Röd.
Kroppsdel: Fötter, ben, skelett och ändtarm.
Körtel: Binjurar (adrenalinproduktion).

 

Andra chakrat – Sexualchakrat
Relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer.
Färg: Orange.
Kroppsdel: Bäcken, tarmar, njurar, blåsa, könsorgan och blindtarm.
Körtel: Könskörtlarna (testiklar och äggstockar).

 

Tredje chakrat – Navelchakrat
Relaterar till personlig kraft, vilja, styrka, mod och självkänsla.
Färg: Gul.
Kroppsdel: Mage, galla, lever och mjälte.
Körtel: Bukspottskörteln (reglerar matsmältningen).

 

Fjärde chakrat – Hjärtchakrat
Relaterar till kärlek, medkänsla, förlåtelse och tacksamhet.
Färg: Grön.
Kroppsdel: Hjärta, lungor, diafragma och händer.
Körtel: Thymus (immunförsvaret).

 

Femte chakrat – Halschakrat
Relaterar till inre och yttre kommunikation, att höra sin inre röst och att uttrycka det som är sant.
Färg: Blå.
Kroppsdel: Hals, nacke, käkar, mun, tänder, svalg och öron.
Körtel: Sköldskörteln (ämnesomsättningen).

 

Sjätte chakrat – Pannchakrat
Relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsyn och klärvoajans.
Färg: Indigo.
Kroppsdel: Panna, ögon, näsa och hjärna.
Körtel: Hypofys (reglerar körtelsystemet – hormonproduktion).

 

Sjunde chakrat – Kronchakrat
Relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid.
Färg: Violett.
Kroppsdel: Skallen och centrala nervsystemet.
Körtel: Tallkottkörteln (reglerar dygnsrytmen – mörker och ljus).